تو دنیای مدرن، و از وقتی اینترنت معرفی شد، دیگه تنها «صدا» نیست که باقی میمونه! حالا یه خط کد HTML با یه تگ ساده P هم تا ابد «باقی» میمونه. حتی اگه این سایت نابود بشه، «کَش» سایت باقی میمونه و این «کَش»، مثل همون «موج»ـی هستش که «صدا» رو ماندگار کرده!

پس نام‌هایی که در ادامه میبینید، تا ابد باقی میمونن! میگید نه؟ الکس تئو نظر دیگه‌ای داره!

اسطوره‌ها!
اسطوره‌ها!

🤝CR7 : صدهزارتومن🤝

 

🤝 ابراهیم رحیمی : پنجاه‌وهفت‌هزارتومن🤝

 

🤝محمدمهدی مقدسی : پنجاه‌و‌یک‌هزارتومن🤝

 

🤝 حبیب : پنجاه‌هزارتومن🤝

🤝 مجید بلادی : پنجاه‌هزارتومن🤝

🤝 شاهین محمدی : پنجاه‌هزارتومن🤝

🤝 امین هاشمی : پنجاه‌هزارتومن🤝

 

🤝 مصطفی : سی‌هزارتومن🤝

 

🤝 زانیار زادمهر : بیست‌هزارتومن🤝

 

🤝Hamid : پانزده‌هزارتومن🤝

🤝 بامداد افراسیابی : پانزده‌هزارتومن🤝

 

🤝فرزین تنتا : دوازده‌هزارتومن 🤝

 

🤝 مرتضی حقیقی : ده‌هزارتومن🤝

🤝 محمد مهدی جاوید : ده‌هزارتومن🤝

🤝 امیرحسین کیوانی‌فر : ده‌هزارتومن🤝

🤝 کیارش محسنی نژاد : ده‌هزارتومن🤝

🤝 رضا ام پی : ده‌هزارتومن🤝

🤝 نورالدین محلوجی : ده‌هزارتومن🤝

🤝 نیما آقایی : ده‌هزارتومن🤝
🤝 تنها : ده‌هزارتومن🤝

 

🤝مجتبی ثمره : پنج‌هزارتومن🤝

🤝یوسف امینی : پنج‌هزارتومن🤝

🤝محمد حاتمی : پنج‌هزارتومن🤝

🤝Hamid : پنج‌هزارتومن🤝

 

🤝مهدی فلاحی : چهارهزارتومن 🤝

 

🤝Hossein rahmanian : دوهزارتومن 🤝

🤝محمد حسین خلیلی : دوهزارتومن🤝

🤝عرفان امامی : دوهزارتومن🤝

 

🤝M atleti : یک‌هزارتومن 🤝

🤝حسین عزیزی : یک‌هزارتومن 🤝

🤝yyy_Amir_yyy : یک‌هزارتومن 🤝

🤝Ali Tasdighi : یک‌هزارتومن 🤝

🤝CR7 : صدهزارتومن🤝

 

🤝 ابراهیم رحیمی : پنجاه‌وهفت‌هزارتومن🤝

 

🤝محمدمهدی مقدسی : پنجاه‌و‌یک‌هزارتومن🤝

 

🤝 حبیب : پنجاه‌هزارتومن🤝

🤝 مجید بلادی : پنجاه‌هزارتومن🤝

🤝 شاهین محمدی : پنجاه‌هزارتومن🤝

🤝 امین هاشمی : پنجاه‌هزارتومن🤝

 

🤝 مصطفی : سی‌هزارتومن🤝

 

🤝 زانیار زادمهر : بیست‌هزارتومن🤝

 

🤝Hamid : پانزده‌هزارتومن🤝

🤝 بامداد افراسیابی : پانزده‌هزارتومن🤝

 

🤝فرزین تنتا : دوازده‌هزارتومن 🤝

 

🤝 مرتضی حقیقی : ده‌هزارتومن🤝

🤝 محمد مهدی جاوید : ده‌هزارتومن🤝

🤝 امیرحسین کیوانی‌فر : ده‌هزارتومن🤝

🤝 کیارش محسنی نژاد : ده‌هزارتومن🤝

🤝 رضا ام پی : ده‌هزارتومن🤝

🤝 نورالدین محلوجی : ده‌هزارتومن🤝

🤝 نیما آقایی : ده‌هزارتومن🤝
🤝 تنها : ده‌هزارتومن🤝

 

🤝یوسف امینی : پنج‌هزارتومن🤝

🤝محمد حاتمی : پنج‌هزارتومن🤝

🤝Hamid : پنج‌هزارتومن🤝

 

🤝مهدی فلاحی : چهارهزارتومن 🤝

 

🤝Hossein rahmanian : دوهزارتومن 🤝

🤝محمد حسین خلیلی : دوهزارتومن🤝

🤝عرفان امامی : دوهزارتومن🤝

 

🤝M atleti : یک‌هزارتومن 🤝

🤝حسین عزیزی : یک‌هزارتومن 🤝

🤝yyy_Amir_yyy : یک‌هزارتومن 🤝

🤝Ali Tasdighi : یک‌هزارتومن 🤝