تو دنیای مدرن، و از وقتی اینترنت معرفی شد، دیگه تنها «صدا» نیست که باقی میمونه! حالا یه خط کد HTML با یه تگ ساده P هم تا ابد «باقی» میمونه. حتی اگه این سایت نابود بشه، «کَش» سایت باقی میمونه و این «کَش»، مثل همون «موج»ـی هستش که «صدا» رو ماندگار کرده!

پس نام‌هایی که در ادامه میبینید، تا ابد باقی میمونن! میگید نه؟ الکس تئو نظر دیگه‌ای داره!

اسطوره‌ها!
اسطوره‌ها!

با 300هزارتومن lakestan

کیان آرام با 250هزارتومن

ابراهیم رحیمی با 157هزارتومن

محمدجواد تقوی با 101هزارتومن

محمد بردبار با 100هزارتومن
اقبال سلطانی با 100هزارتومن
رئوف محمودی با 100هزارتومن
با 100هزارتومن CR7

علی مختارمنش با 80هزارتومن

محمدمهدی مقدسی با 51هزارتومن

 حمیدرضا عامری با 50هزارتومن

سیدمحمدباقرموسوی با 50هزارتومن

سید علی موسوی با 50هزارتومن
ایمان گلزار با 50هزارتومن
مصطفی میرزایی با 50هزارتومن
حبیب با 50هزارتومن
مجید بلادی با 50هزارتومن
شاهین محمدی با 50هزارتومن
امین هاشمی با 50هزارتومن

قاسم صالحی با 40هزارتومن

میثاق تیموری با 30هزارتومن

علی زرنگاری با 30هزارتومن
سعید امیری با 30هزارتومن
مصطفی با 30هزارتومن

هیراد هسراک با 25هزارتومن
محمدرضا نصیری با 25هزارتومن

پرهام زهریان با 20هزارتومن
با 20هزارتومن Parsa Shakiba
کامیار حنفی با 20هزارتومن
زانیار زادمهر با 20هزارتومن

امین مظفری با 15هزارتومن
با 15هزارتومن Hamid
بامداد افراسیابی با 15هزارتومن

فرزین تنتا با 12هزارتومن

محمد چراغی با 10هزارتومن

یونس سرتیپ نیا با 10هزارتومن
اشکان رضوی با 10هزارتومن
اراد با 10هزارتومن
مرتضی حقیقی با 10هزارتومن
محمد مهدی جاوید با 10هزارتومن
امیرحسین کیوانی‌فر با 10هزارتومن
کیارش محسنی نژاد با 10هزارتومن
رضا ام پی با 10هزارتومن
نورالدین محلوجی با 10هزارتومن
نیما آقایی با 10هزارتومن
تنها با 10هزارتومن

یونس تشیعی با 7هزارتومن

امیرحسین کیانی نژاد با 6هزارتومن

الیاس کوهیان با 5هزارتومن

علیرضا کاظم زاده با 5هزارتومن

سعید سلیمی با 5هزارتومن
یوسف امینی با 5هزارتومن
مجتبی ثمره با 5هزارتومن
محمد حاتمی با 5هزارتومن

مهدی فلاحی با 4هزارتومن

سید علیرضا مرندی با 2هزارتومن

آرمین با 2هزارتومن
سید محمدمهدی حسینی‌پور با 2هزارتومن
امیرحسین روشن با 2هزارتومن
امیرحسین علیپور با 2هزارتومن
عرفان امامی با 2هزارتومن
محمدحسین خلیلی با 2هزارتومن

مهدی فلاحی با 1هزارتومن

علی چه پروا با 1هزارتومن
با 1هزارتومن SULTAN HAMED
با 1هزارتومن M atleti
حسین عزیزی با 1هزارتومن
با 1هزارتومن yyy_Amir_yyy
با 1هزارتومن Ali Tasdighi

با 300هزارتومن lakestan

کیان آرام با 250هزارتومن

ابراهیم رحیمی با 157هزارتومن

محمدجواد تقوی با 101هزارتومن

محمد بردبار با 100هزارتومن
اقبال سلطانی با 100هزارتومن
رئوف محمودی با 100هزارتومن
با 100هزارتومن CR7

علی مختارمنش با 80هزارتومن

محمدمهدی مقدسی با 51هزارتومن

حمیدرضا عامری با 50هزارتومن

سیدمحمدباقرموسوی با 50هزارتومن

سید علی موسوی با 50هزارتومن
ایمان گلزار با 50هزارتومن
مصطفی میرزایی با 50هزارتومن
حبیب با 50هزارتومن
مجید بلادی با 50هزارتومن
شاهین محمدی با 50هزارتومن
امین هاشمی با 50هزارتومن

قاسم صالحی با 40هزارتومن

میثاق تیموری با 30هزارتومن

علی زرنگاری با 30هزارتومن
سعید امیری با 30هزارتومن
مصطفی با 30هزارتومن

هیراد هسراک با 25هزارتومن
محمدرضا نصیری با 25هزارتومن

پرهام زهریان با 20هزارتومن
با 20هزارتومن Parsa Shakiba
کامیار حنفی با 20هزارتومن
زانیار زادمهر با 20هزارتومن

امین مظفری با 15هزارتومن
با 15هزارتومن Hamid
بامداد افراسیابی با 15هزارتومن

فرزین تنتا با 12هزارتومن

محمد چراغی با 10هزارتومن

یونس سرتیپ نیا با 10هزارتومن
اشکان رضوی با 10هزارتومن
اراد با 10هزارتومن
مرتضی حقیقی با 10هزارتومن
محمد مهدی جاوید با 10هزارتومن
امیرحسین کیوانی‌فر با 10هزارتومن
کیارش محسنی نژاد با 10هزارتومن
رضا ام پی با 10هزارتومن
نورالدین محلوجی با 10هزارتومن
نیما آقایی با 10هزارتومن
تنها با 10هزارتومن

یونس تشیعی با 7هزارتومن

امیرحسین کیانی نژاد با 6هزارتومن

الیاس کوهیان با 5هزارتومن

علیرضا کاظم زاده با 5هزارتومن

سعید سلیمی با 5هزارتومن
یوسف امینی با 5هزارتومن
مجتبی ثمره با 5هزارتومن
محمد حاتمی با 5هزارتومن

مهدی فلاحی با 4هزارتومن

سید علیرضا مرندی با 2هزارتومن

آرمین با 2هزارتومن
سید محمدمهدی حسینی‌پور با 2هزارتومن
امیرحسین روشن با 2هزارتومن
امیرحسین علیپور با 2هزارتومن
عرفان امامی با 2هزارتومن
محمدحسین خلیلی با 2هزارتومن

مهدی فلاحی با 1هزارتومن

علی چه پروا با 1هزارتومن
با 1هزارتومن SULTAN HAMED
با 1هزارتومن M atleti
حسین عزیزی با 1هزارتومن
با 1هزارتومن yyy_Amir_yyy
با 1هزارتومن Ali Tasdighi